2024
Veronika Miller

Jak znaleźć adres Wi-Fi w urządzeniu?

Adres Wi-Fi to unikalny identyfikator, który pomaga sieci zidentyfikować Twoje urządzenie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak znaleźć adres Wi-Fi na swoim urządzeniu.

2024
Veronika Miller

Jak zamknąć okno 10

Jedną z najważniejszych rzeczy podczas pracy z komputerem jest włączanie i wyłączanie komputera. Jeśli komputer ma system Windows 10, wykonaj poniższe czynności, aby zamknąć lub ponownie uruchomić komputer.

2024
Veronika Miller

Jak przenieść pasek zadań od prawej do dołu

Domyślnie pasek zadań znajduje się u dołu ekranu. Jeśli pasek zadań pojawia się po prawej stronie ekranu i chcesz przenieść go na dół, wykonaj poniższe czynności. Wykonując te same czynności, możesz również przesunąć pasek zadań w górę lub w lewo. Krok 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, na którym nie ma ikony; Krok 2: Pojawi się okno, wybierz „Ustawienia paska zadań” z listy rozwijanej; Krok 3: W oknie „Pasek zadań” przejdź w dół i znajdź pole „Lokalizacja paska zadań na ekranie”. Kliknij i wybierz 'Dół' z rozwijanej listy; Krok 4: Ty

2024
Veronika Miller

Jak przenieść pasek zadań z góry na dół

Jeśli przypadkowo przeniosłeś pasek zadań z dołu do góry i chcesz go cofnąć, wykonaj poniższe czynności:

2024
Veronika Miller

Jak wyświetlić zadania w oknie 10

Podczas pracy z systemem Windows 10 może być konieczne szybkie sprawdzenie plików, nad którymi pracujesz. Aby wyświetlić zadania, musisz mieć widok zadań. Wykonaj poniższe czynności:

2024
Veronika Miller

Jak zminimalizować wszystkie otwarte pliki za pomocą jednego kliknięcia?

Gdy klikniesz przezroczysty pasek, wszystkie otwarte pliki, strony internetowe i foldery zostaną zminimalizowane i wrócisz z powrotem na pulpit.

2024
Veronika Miller

Jak układać pliki w oknie

Podczas pracy z plikami zauważysz, że otwierane pliki będą ułożone w stos, jeśli mają ten sam format. Na przykład, gdy otworzysz dwa lub trzy dokumenty programu Word, zobaczysz tylko jedną ikonę w zadaniu, a po najechaniu na nią pojawią się okna plików.

2024
Veronika Miller

Jak zablokować stronę internetową?

gry lub oglądanie strony internetowej, możesz ją zablokować, aby Twoje dzieci nigdy więcej nie miały do ​​nich dostępu. Zmieni to plik 'Hosts', więc zawsze uważaj i nie zmieniaj innych części.