Koniec: włącz lub wyłącz tryb zakończenia

The Koniec kluczem jest przekręcenie Tryb zakończenia włączone lub wyłączone. W trybie End możesz użyć klawisza strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki lub ostatniej komórki w pustym arkuszu.

Krok 1: Kliknij dowolną komórkę w arkuszu;

Krok 2: Naciśnij Koniec klucz do przekręcenia Model końcowy na. Naciśnij strzałkę w prawo, a kursor przesunie ostatnią komórkę w tym samym wierszu;

Krok 3: Naciśnij strzałkę w dół, a kursor przesunie się do ostatniej komórki w tej samej kolumnie.

Sprawdź więcej skrótów programu Excel