Jak zmienić przezroczystość znaku wodnego w programie Word

Podczas wstawiania znaku wodnego do pliku tekstowego powinien on pozostać w tle i nie przeszkadzać w odczytywaniu zawartości. Czasami jednak znak wodny może stać się zbyt oczywisty i mieszać się z zawartością. Zapoznaj się z poniższymi krokami, aby zmienić przezroczystość znaku wodnego.

Krok 1: Jeśli nie masz jeszcze swojego znaku wodnego, zapoznaj się z jak wstawić znak wodny do pliku tekstowego ;

Krok 2: Jeśli masz swój znak wodny, kliknij dwukrotnie nagłówek pliku i przesuń kursor w nagłówku;



Krok 3: Przesuń kursor na znak wodny i kliknij go, gdy kursor zmieni się w czarny krzyż ;

Krok 4: Teraz wokół znaku wodnego pojawiają się ruchome punkty:

– Zielona kropka służy do zmiany kąta;
– Szare kropki mają zmienić rozmiar; oraz
– Żółta kropka ma zmienić stopień kursywy.

Krok 5: Kliknij prawym przyciskiem myszy znak wodny i wybierz „ Formatuj Autokształt/obrazy ' z listy rozwijanej;

Krok 6: W „ Kolory i linie zakładka z zakładki Format WordArt ' okno, zmień procent przezroczystości;

– Im większy procent, tym jaśniejszy znak wodny i na odwrót.

Krok 7: Poniżej przedstawiono wyniki wyboru różnych poziomów przezroczystości. Możesz także umieść znak wodny z przodu treści zamiast zmieniać przezroczystość znaku wodnego.