Jak wstawiać komórki i przesuwać komórki w prawo

– Jak usunąć komórki i przesunąć komórki w górę
– Jak wstawiać komórki i przesuwać komórki w dół
– Jak usunąć komórki i przesunąć komórki w lewo

Podczas pracy z programem Excel często może być konieczne wstawianie komórek. Wykonaj poniższe czynności, aby wstawić komórki i przesunąć inne komórki w prawo:

Krok 1: Kliknij komórkę lub komórki, w których chcesz wstawić;

 Ten obrazek ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to excelinsert001.jpg

Krok 2: Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „ Wstawić ” z okna dialogowego.

Alternatywnie użyj poleceń na wstążce.

Krok 1: Kliknij „ Dom ” zakładka ze wstążki;

 Ten obrazek ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to excelhometab001.jpg

Krok 2: Kliknij „ Wstawić ” i wybierz „ Wstaw komórki ' z listy rozwijanej;

 Ten obrazek ma pusty atrybut alt; jego nazwa pliku to excelinsert002.jpg

Krok 3: W „ Wstawić ' okno dialogowe, kliknij ' Przesuń komórki w prawo ';

Krok 4: Kliknij „ OK ' na dnie.