Jak stworzyć mapę 3D w Excelu

Jeśli pracujesz z programem Excel 2019 lub nowszą wersją, możesz utworzyć mapę 3D. Zobacz poniższe kroki:

Krok 1: Wybierz dane do mapy;

Krok 2: Kliknij „ Wstawić zakładka ze wstążki;Krok 3: Kliknij „ Mapa 3D ' w ' Wycieczki ' Sekcja;

Krok 4: Kliknij „ Mapa 3D ' w ' Wycieczki pojawi się sekcja ' i mapa 3D;

Krok 5: Na nowej mapie skonfiguruj „ Wzrost „ (np. Wydatki) i „ Kategoria ' (np. stany);

Krok 6: W arkuszu zostanie wyświetlona mapa z danymi;

Krok 7: Możesz także zmienić mapę z wykresu kolumnowego na wykres bąbelkowy;

Poniżej znajduje się mapa 3D z wykresem bąbelkowym.