Jak przypisywać zadania innej osobie w Outlooku?

W Outlooku możesz przypisywać niektóre ze swoich zadań członkom zespołu i śledzić postęp zadań. Wykonaj poniższe czynności, aby przydzielić zadania innej osobie:

Krok 1: Kliknij „ Zadania ”, aby otworzyć okno Zadania;

Krok 2: Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, które chcesz przypisać innej osobie;

Krok 3: Wybierz ' Przypisz zadanie ' z okna dialogowego;

Krok 4: Wpisz imię i nazwisko osoby, której przypisujesz zadanie w polu „ Do ' skrzynka;

Krok 5: Kliknij „ Wysłać ” i zadanie zostanie wysłane do osoby, której je przydzieliłeś.