Jak korzystać z funkcji POŚREDNIE

Funkcja ADR.POŚR ma zwrócić odwołanie określone przez ciąg tekstowy. Funkcja ADR.POŚR może zmienić odwołanie do komórki bez zmiany formuły.

Formuła:

= ADR.POŚR(tekst_odn, [a1])Wyjaśnienie:

  • Tekst ref. jest wymagany, referencja.
  • A1 jest opcjonalne; liczba logiczna określa styl A1 lub styl R1K1.

– Gdy A1 jest prawdziwe lub pominięte, ref_text jest w stylu A1;
– Gdy A1 ma wartość false, ref_text jest w stylu W1K1.

Przestrogi:

Gdy ref_text nie jest prawidłowym odwołaniem do komórki, funkcja ADR.POŚR zwraca #REF! błąd.

= ADR.POŚR(A2) Wartość odwołania w komórce A2, która odwołuje się do B2 i zwraca 85.

= ADR.POŚR(A3) Wartość odwołania w komórce A3, która odwołuje się do A2 i zwraca B2.

= ADR.POŚR(A4) Wartość odwołania w komórce A4, która jest słowem By, jest niepoprawnym odwołaniem i zwraca #REF! BŁĄD.

= ADR.POŚR(A5) Wartość odwołania w komórce A5, która odwołuje się do pustej komórki B7 i zwraca 0.

Pobierz: funkcja POŚREDNIA