Jak dodać nagłówek lub stopkę na każdej stronie z wyjątkiem strony 1 w programie Word

Kiedy dodawanie nagłówka lub stopki w dokumencie Word , wszystkie strony domyślnie będą miały nagłówek lub stopkę. Jeśli chcesz zmienić ustawienie domyślne i dodać nagłówek lub stopkę na każdej stronie oprócz pierwszej, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Kliknij „ Wstawić ” zakładka z Wstążki;

Krok 2: Kliknij „ nagłówek ' (lub ' Stopka ') polecenie z ' Nagłówek stopka ' Sekcja;

Krok 3: Wybierz jeden styl z listy rozwijanej (np. styl Austin);

Krok 4: W „ Projekt zakładka ' (lub Nagłówek stopka jeśli Microsoft 365) ze wstążki, zaznacz „ Inna pierwsza strona ' Komenda;

Teraz nagłówek lub stopka na pierwszej stronie różni się od wszystkich pozostałych stron. Możesz usunąć zawartość i formatowanie w nagłówku lub stopce na pierwszej stronie, jeśli chcesz pozostawić je puste.