Jak dodać hiperłącze do innego pliku

– Jak dodać hiperłącze do arkusza roboczego w dokumencie
– Jak dodać hiperłącze do arkusza roboczego i łącze do określonej lokalizacji
– Jak dodać hiperłącze do strony internetowej

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać hiperłącze do innego pliku:

Krok 1: Wybierz komórkę lub zakres danych, do którego chcesz dodać hiperłącze;

Krok 2: Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz ' Połączyć ' na dole okna dialogowego (lub użyj skrótu ' Ctrl+K ' wychowywać ' Wstaw łącze ” okno);

Możesz też kliknąć „ Połączyć ' w ' Wstawić zakładka ”;

Krok 3: W „ Wstaw łącze okno:

1. Kliknij „ Istniejący plik lub strona internetowa ';

2. Kliknij ' Bieżący folder ';

3. Przeglądaj, aby otworzyć folder plików.

Krok 4: Kliknij OK na dnie.