Dlaczego klawisz skrótu Pokaż kolumnę nie działa

Wielu użytkowników może znaleźć skrót do odkrywania kolumn ” Ctrl+Shift+) ' nie działa. Problem polega na tym, że system operacyjny Microsoft Windows przypisał ' Ctrl+Shift ” klawisze ustawień regionalnych/językowych w zmianie układu klawiatury, co zakłóca działanie programu Excel.

Aby zmienić sekwencję klawiszy i sprawić, by skrót działał w programie Excel, wykonaj następujące czynności:

Krok 1: Otworzyć ' Panel sterowania ”, a następnie przejdź do „ Region i język ';

Krok 2: W nowym „ Region i język ' okno dialogowe, wybierz ' Klawiatury i języki „ Tab i kliknij „ Zmień klawiatury… ' przycisk.

Krok 3: W nowym „ Usługi tekstowe i języki wprowadzania ' okno dialogowe, kliknij ' Zaawansowane ustawienia klawiszy „, a następnie kliknij „ Zmień sekwencję klawiszy ” na dole.

Krok 4: W ' Zmień sekwencję klawiszy ' okno dialogowe, pod ' Przełącz układ klawiatury ', Kliknij ' Nie przypisano ” (lub jedną z innych opcji), a następnie kliknij OK .

Klawisz skrótu Pokaż kolumnę „ Ctrl+Shift+) ” powinien teraz działać poprawnie.