Ctrl+Shift+Home: rozszerza zaznaczenie do początku

Skrót Ctrl+Shift+Home jest rozszerzenie zaznaczenia komórek na początek arkusza.

Krok 1: Kliknij ostatnią komórkę zakresu danych, który chcesz wybrać, np. B5;

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj „ klawisz kontrolny ' oraz ' Zmiana ', a następnie naciśnij ' Dom ' z klawiatury. Zobaczysz, że wybrany jest zakres danych A1:B5.Sprawdź więcej skrótów programu Excel